پروژه گل رنگی در سی پلاس پلاس

پروژه گل رنگی در سی پلاس پلاس

پروژه گل رنگی در سی پلاس پلاس

یک گل در وسط صفحه که داعم رنگ ان به 14 رنگ متفاوت به حالت بزرگ وکوچک شدن میباشد و با دایره های رنگی که به عنوان گلبرگ در اطراف هستند.

ودو متن هم با امکان تغییر رنگ مداوم انجام میشود.

با زدن کلید enter از اجرا خارج میشود.